Projektinė veikla

 1. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

   

  (Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).

  Projekto vykdymo trukmė –  2017–2020 m.

  Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.

  Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei  

  kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

  Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

 2. Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone
 3. Integruotas projektas „Parašyk man“
 4. „Atverkime širdis gerumui“
 5. Etnokultūros projektas „Kaziuko mugė“
 6. Projektas „Antrinių žaliavų panaudojimas“
 7. Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone.
 8. „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ 
 9. Vilniaus rajono tarpmokyklinis technologijų projektas „Bendradarbiauti – paprasta, atrasti – stebuklinga“.
 10. Tarptautinis projektas  „Inteligentny Samorząd – „Change the Game”. 
 11. Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtosir technologinių mokslų priemonėmis“.
 12. Respublikinis tautinių mažumų kultūros projektas „Atverkime širdis gerumui“.
 13. Projektas „Rodzina Polonijna – Razem dla Edukacji“. 
 14. Bendras projektas su Čenstochovos Armijos Krajovos pagrindine mokykla.