Tėvams

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-2229 patvirtintu nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, 2022 m. balandžio 1 d. – gegužės 4 d. gimnazijoje organizuojami 4, 6 ir 8 klasių mokinių NMPP.

Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 patvirtintu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, 2022 m. gegužės 10-17 d. gimnazijoje organizuojamas IIG klasės mokinių PUPP.

Daugiauinformacijosgaliterastičia: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

Egzaminai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 patvirtintu brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, organizuojami valstybiniai brandos egzaminai (VBE) ir mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas (MBE) Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Ugdymo proceso organizavimas

2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

2021–2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

Nemokama psichologinė pagalba

Korona stop : https://koronastop.lrv.lt/

Norime priminti, jog VESOC sprendimu (TAR, 2020-11-06, Nr. 23414), veido kaukės yra privalomos visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metųPateikiame pagrindinę informaciją dėl kaukių dėvėjimo mokiniams vyresniems nei šešerių metų amžiaus: 

  • būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;
  • rekomenduojama dėvėti skydelį asmenims, turintiems neįgalumą bei dėl savo sveikatos būklės negalintiems dėvėti kaukių ar jei  jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;
  • rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;
  • prie įėjimo į švietimo įstaigą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
  • apgyvendinant mokinius mokyklos bendrabutyje būtina įpareigoti juos dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Kaip saugiai dėvėti daugkartine veido kaukę

Kaip saugiai dėvėti vienkartine medicininę kaukę

Dėl pradinio ugdymo organizavimo

Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo

Dėmesio!

Atsižvelgiant į šalies epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus gimnazijoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, todėl mokiniams ugdymo proceso metu  griežtai draudžiama išeiti už gimnazijos teritorijos ribų, o pašaliniams asmenims, nesusijusiems su ugdymo procesu gimnazijoje lankytis draudžiama.

 

Gimnazijos valstybės lygio ekstremalios situacijos režimo ir/ar karantino laikotarpio valdymo planas

Dėl uniformos

infografikai

Kaip pasiruošti egzaminams?

Efektyviausios priemonės koronaviruso prevencijai

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ

TĖVŲ SUTIKIMAS DĖL MOKINIO DALYVAVIMO TURIZMO RENGINYJE

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Porady dla rodziców w wychowaniu dzieci

APIE ELEKTRONINES PATYČIAS

Praleistų pamokų pateisinimas

ELEKTRONINĖS CIGARETĖS – tai gelbėjimosi ratas ar nauja grėsmė?

Tėveliai, apsaugokite savo vaikus nuo rūkymo!

Informacinis leidinys tėvams apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir azartinių lošimų prevenciją.