Pradinis ugdymas

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

Pradinio ugdymo lentelė: