Neformalusis švietimas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS GIMNAZIJOJE

  1. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos saviraiškos programoms: meninių, kalbinių, sportinių, socialinių gebėjimų ugdymui.
  2. Neformaliojo švietimo grupes mokiniai laisvai pasirenka iki rugsėjo 10 d.
  3. Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
  4. Neformaliojo švietimo grupėje yra 7 ir daugiau mokinių. Mokinių sudėtis grupėje per mokslo metus gali keistis.
  5. Neformaliojo švietimo valandų paskirstymo lentelė.

NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2021- 2022 m. m.