Pagalbos mokiniui specialistai

VILNIAUS R. LAVORIŠKIŲ STEPONO BATORO GIMNAZIJOS

PSICHOLOGĖS BOŽENOS RAGELIENĖS

DARBO GRAFIKAS 

2018-2019 M. M.

VILNIAUS R. LAVORIŠKIŲ STEPONO BATORO GIMNAZIJOS 

LOGOPEDĖS ANOS BURBO

DARBO GRAFIKAS 

2018-2019 M. M.

VILNIAUS RAJONO LAVORIŠKIŲ STEPONO BATORO GIMNAZIJOS

MOKYTOJO PADĖJĖJO

LIUCINOS VOLK

DARBO LAIKAS

2018 – 2019 m.m.