Pagalbos mokiniui specialistai

VILNIAUS R. LAVORIŠKIŲ STEPONO BATORO GIMNAZIJOS

PSICHOLOGĖS BOŽENOS RAGELIENĖS

DARBO GRAFIKAS 

2017-2018 M. M.

VILNIAUS R. LAVORIŠKIŲ STEPONO BATORO GIMNAZIJOS 

LOGOPEDĖS ANOS BURBO

DARBO GRAFIKAS 

2017-2018 M. M.

VILNIAUS R. LAVORIŠKIŲ STEPONO BATORO GIMNAZIJOS

 SOCIALINĖS PEDAGOGĖS ALIONOS STACHNOVIČ

DARBO GRAFIKAS 

2017-2018 M. M.

VILNIAUS RAJONO LAVORIŠKIŲ STEPONO BATORO GIMNAZIJOS

MOKYTOJO PADĖJĖJO

LIUCINOS VLASENKO

DARBO LAIKAS

2017 – 2018 m.m.

Comments are closed.