COVID-19: aktuali informacija

Operacijų vadovo sprendimas Dėl vaikų stovyklų veiklų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1407)  

Operacijų vadovo sprendimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1406)  

Operacijų vadovo sprendimas Dėl egzaminų organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo (2021 birželio 16 d. Nr. V-1404)  

Vyriausybės nutarimas dėl karantino paskelbimo. Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-06-17  

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose, taisyklių patvirtinimo pakeitimo (2021 m. gegužės 28 d. Nr. V-1236)  

Naujausi dokumentai:

VR įsakymas dėl ugd 2021-04-12 pakeitimai

OV dėl NVŠ suvestinė redakcija nuo 2021-04-12

OV SPRENDIMAS

Sprendimas

DĖL COVID-19 GRĖSMĖS VALDYMO PRIEMONIŲ

Norime priminti, jog VESOC sprendimu (TAR, 2020-11-06, Nr. 23414), veido kaukės yra privalomos visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metųPateikiame pagrindinę informaciją dėl kaukių dėvėjimo mokiniams vyresniems nei šešerių metų amžiaus: 

  • būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;
  • rekomenduojama dėvėti skydelį asmenims, turintiems neįgalumą bei dėl savo sveikatos būklės negalintiems dėvėti kaukių ar jei  jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;
  • rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;
  • prie įėjimo į švietimo įstaigą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;
  • apgyvendinant mokinius mokyklos bendrabutyje būtina įpareigoti juos dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Kaip saugiai dėvėti daugkartine veido kaukę

Kaip saugiai dėvėti vienkartine medicininę kaukę

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

DĖL COVID-19

Sprendimo pakeitimas 1

Sprendimo pakeitimas 2

Sprendimo pakeitimas 3

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2193)

DĖL PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1885)

DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2196)

Sprendimas dėl ikimokyklinio ugdymo karantini metu

NVSC_Algoritmai

COVID prevencijos priemones ugdymo įstaigose

COVID-19 ligos valdymas vaikų ugdymo įstaigose