Programinė literatūra

PROGRAMINĖ LITERATŪRA (lietuvių valstybinė kalba 5-6 klasės)

 


 

 1. Lietuviškos pasakos: Baltas vilkas, Gulbė – karaliaus pati, Devynių brolių sesutė, Našlaitė Elenytė ir broliukas aviniukas, Stiklo kalnas;
 2. Kaip atsirado žemė, Sužeistas vėjas (sakmės);
 3. Maironis. Pavasaris;
 4. J. Biliūnas. Kūdikystės sapnai;
 5. V. Krėvė. Galvažudys;
 6. J. Aistis. Peizažas;
 7. S. Nėris. Eglė žalčių karalienė;
 8. A. Vaičiulaitis. Nidos žvėrys, Auksinė kurpelė;
 9. P. Cvirka. Vaikų karas;
 10. H. Radauskas. Gėlė ir vėjas, Lietus, Balti malūnai;
 11. V. Žilinskaitė. Nebijokė;
 12. S. Geda. Baltoji varnelė;
 13. J. Erlickas. Bobutė iš Paryžiaus, Lakštingala Zarasuose;
 14. V. Kukulas. Vėjo birbynė.  

PROGRAMINĖ LITERATŪRA (lietuvių valstybinė kalba 7-8 klasės)

 1.       J. Biliūnas. Kliudžiau, Brisiaus galas, Ubagaus, Laimės žiburys;2.       V. Pietaris. Algimantas;3.       B. Baltrušaitytė. Grįžimas į Trakus, Po Žalgirio kautynių;4.       V. Kudirka. Tautiška giesmė;5.       Maironis. Trakų pilis, Aš norėčiau prikelti, Jūratė ir Kastytis;6.       V. Krėvė. Milžinkapis, Skerdžius, Antanuko rytas;7.       B. Pūkelevičiūtė. Aštuoni lapai;8.       Č. Milošas. Isos slėnis;9.       J. Vaičiūnaitė. Poezija;10.    A. Marčėnas. Poezija;11.    Just. Marcinkevičius. Poezija;12.    B. Vilimaitė. Papartynų saulė;13.    J. Erlickas. Poezija;14.    J. Aputis. Vieškelyje džipai;15.    J. Degutytė. Kriaušė, Sena daina;16.    V. Juknaitė. Ugniaspalvė lapė;17.    A. Liobytė. Sunki mama;18.    K. Saja. Būrimas obuolio sėklom;19.    N. Jankutė. Šamo ežero sekliai;20.    V. Palčinskaitė. Andrius.

PROGRAMINĖ LITERATŪRA (lietuvių valstybinė kalba 9-10 klasės)

 1.       Lietuvių pasakos: Eglė žalčių karalienė;2.       A. Baranauskas. Anykščių šilelis;3.       K. Donelaitis. Metai;4.       Maironis. Pavasario balsai;5.       A. Mykolaitis-Putinas. Poezija;6.       B. Sruoga. Poezija;7.       J. Aistis. Poezija;8.       A. Miškinis. Poezija;9.       B. Brazdžionis. Poezija;10.    S. Nėris. Poezija;11.    Šatrijos Ragana. Irkos tragedija;12.    A. Vaičiulaitis. Valentina;13.    I. Šeinius. Kuprelis;14.    K. Boruta. Baltaragio malūnas;15.    K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis;16.    K. Binkis. 100 pavasarių;17.    H. Radauskas. Poezija;18.    V. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum;19.    B. Sruoga. Dievų miškas;20.    J. Aputis. Novelės;21.    J. Grušas. Barbora Radvilaitė, Meilė, džiazas ir velnias;22.    B. Radzevičius. Balsai iš tylos;23.    I. Meras. Lygiosios trunka akimirką;24.    M. Martinaitis. Kukučio baladės, Žemės dukra;25.    S. Šaltenis. Riešutų duona;26.    V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu, Tariamas iš tamsos.

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 11 -12 klasei

 


1.       M. Mažvydas. Katekizmas2.       M. Daukša. Postilė3.       J. Radvanas. Radviliada4.       M. K. Sarbievijus. Lyrika5.       K. Donelaitis. Metai6.       A. Mickevičius. Eilėraščiai. Vėlinės. Ponas Tadas7.       A. Baranauskas. Anykščių šilelis8.       V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių9.       Maironis. Pavasario balsai10.    J. Biliūnas. Liūdna pasaka11.    J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės12.    V. Krėvė. Skirgaila13.    V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly14.    J. Savickis. Novelės15.    J. Aistis. Eilėraščiai16.    H. Radauskas. Eilėraščiai17.    S. Nėris. Prie didelio kelio18.    B. Sruoga. Dievų miškas19.    A. Škėma. Balta drobulė20.    Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Eilėraščiai21.    M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo22.    J. Aputis. Keleivio novelės23.    S. Geda. Eilėraščiai

Konteksto literatūra 11-12 klasei1.       M. Husovianas. Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę2.       Lietuvos metraščiai3.       A Volanas. Apie politinę arba pilietinę laisvę4.       M. Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę5.       A. Kulvietis. Tikėjimo išpažinimas6.       L. Sapiega. Trečiojo Lietuvos Statuto pratarmė LDK luomams7.       V. Šekspyras (W. Shakespeare). Sonetai. Hamletas8.       K. Sirvydas. Punktai sakymų9.       D. Naborovskis. Gyvenimo trumpumas10.    S. Pšipkovskis. Rudens ekvinokcijai11.    M. Pacas. Testamentas12.    P. Kalderonas. Gyvenimas – sapnas13.    M. P. Karpavičius. Rinktiniai pamokslai14.    J.V. Gėtė (Goethe). Faustas15.    I. Kantas. Atsakymas į klausimą Kas yra švietimas?16.    A. Strazdas. Strazdas17.    S. Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių18.    A. Baranauskas. Dainų dainelę. Kelionė Petaburkan19.    Dž. Baironas (G. Byron). Kainas20.    A. Puškinas. Menu akimirką žavingą. Pranašas21.    F. Šileris (F. Schiller). Džiaugsmui. Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą22.    V. Vordsvortas (W.Wordsworth). Narcizai23.    F. Dostojevskis. Broliai Karamazovai. Nusikaltimas ir bausmė24.    Žemaitė. Sutkai. Autobiografija25.    A. Čechovas. Storasis ir plonasis. Žmogus futliare26.    Gi de Mopasanas (Guy de Maupassant). Pjeras ir Žanas27.    Šatrijos Ragana. Sename dvare28.    Ignas Šeinius. Kuprelis29.    B. Sruoga. Milžino paunksmė30.    J. Baltrušaitis. Mana mintis – žvaigždžių slapties troškimas… Gėlė. Ave, crux! Audėja. Amžių žvaigždynas31.    Š. Bodleras (Ch. Baudelaire). Gulbė. Kelionė. Dvigubas kambarys32.    P. Verlenas (Verlaine). Saulėleidžiai. Rudens daina. Lakštingala. Begalinė plynė…Aukštai dangus virš stogo štai…33.    R. M. Rilkė (Rilke). Poezija. Karuselė (Liuksemburgo parkas)34.    F. Kafka. Metamorfozė35.    M. Kulbakas. Poema Vilnius36.    F. T. Marinetis (Marinetti). Futurizmo manifestas37.    „Keturių vėjų“ manifestas38.    A. Achmatova. Erškėtis žydi39.    K. Kavafis. Itakė. Belaukiant barbarų. Termopilai. Menui atidaviau40.    O. Mandelštamas. Eilėraščiai41.    B. Pasternakas. Poezijos apibrėžimas. Čia pabrėžta nagu…Hamletas42.    O. Milašius. Lietuva. Naktį sustojusi karieta. Lapkričio simfonija43.    H. Hesė (Hesse). Stepių vilkas44.    S. Nėris. Diemedžiu žydėsiu45.    B. Brazdžionis. Ženklai ir stebuklai46.    A. Miškinis. Varnos prie plento47.    A. Vaičiulaitis. Vidudienis kaimo smuklėje48.    A. Kamiu (Camus). Svetimas49.    V. Mačernis. Metai50.    V. Mykolaitis-Putinas. Vivos plango. Būties valanda. Langas51.    B. Krivickas. Eilėraščiai52.    A. Miškinis. Psalmės53.    D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros54.    I. Meras. Lygiosios trunka akimirką55.    P. Levi. Jei tai žmogus56.    K. Bradūnas. Eilėraščiai

57. A. Nyka-Niliūnas. Orfėjaus medis58.    A. Mackus. Neornamentuotos kalbos generacija59.    K. Ostrauskas. Gyveno senelis ir senelė60.    S. Beketas (Beckett). Belaukiant Godo61.    E. Mieželaitis. Žmogus62.    K. Saja. Mamutų medžioklė63.    Č. Milošas (Cz. Miłosz). Isos slėnis. Eilėraščiai64.    R. Granauskas. Su peteliške ant lūpų65.    B. Vilimaitė. Papartynų saulė66.    M. Martinaitis. Eilėraščiai67.    J. Strielkūnas. Eilėraščiai68.    T. Venclova. Eilėraščiai69.    V. P. Bložė. Eilėraščiai70.    J. Brodskis. Vaizdas į jūrą71.    K. Skujeniekas (K.Skujenieks). Aš esu toli viešėjęs72.    J. Degutytė. Šiaurės vasaros73.    Liūnė Sutema. Badmetis74.    V. Šimborska (W. Szymborska). Poezijos rinktinė75.    J. Vaičiūnaitė. Eilėraščiai76.    N. Miliauskaitė. Uždraustas įeiti kambarys77.    A. A. Jonynas. Nakties traukinys78.    A. Marčėnas. Eilinė79.    D. Kajokas. Meditacijos80.    S. Parulskis. Mirusiųjų81.    G. Grajauskas. Kaulinė dūdelė82.    J. Kunčinas. Tūla83.    R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai84.    J. Erlickas. Knyga85.    V. Juknaitė Išsiduosi. Balsu86.    D. Kalinauskaitė. Niekada nežinai87.    G. Radvilavičiūtė. Suplanuotos akimirkos88.    Ch. L. Borchesas (J. L. Borges). Smėlio knyga89.    M. Ivaškevičius. Madagaskaras

Lenkų programinė literatūra


5-10 klasės


J. Brzechwa. Akademija Pana Kleksa
F.H. Burnett. Tajeniczy ogród
M. Dąbrowska. Uśmiech dzieciństwa, Marcin Kozera
K. Makuszyński. Awantura o Basię
A. Mickiewicz. Ballady i romanse, Grażyna, Sonety Krymskie, Konrad Wallenrod, Dziady,

Pan Tadeusz
L.M. Montgomery. Ania z Zielonego Wzgórza
J. Korczak. Król Maciuś I
B. Prus. Grzechy dzieciństwa. Zlegend dawnego Egiptu nowele
H. Sienkiewicz. W pustyni i puszczy. Latarnik. Potop Qua Vadis Wspomnienia z Maripozy
M. Twain. Przygody Tomka Sawyera
W. Zahorski. Podania i legendy wileńskie
Mity greckie
D. Defoe. Przypadki Robinzona Kruzoe
K. Dickens. Opowieść wigilijna
A. de Saint-Exupery. Mały Książę
A. Fredro. Zemsta
E. Hemingway. Stary człowiek i morze
I. Jurgielewiczowa. Ten obcy
A. Kamiński. Kamiene na szaniec
J. Kochanowski. Fraszki
I. Krasicki. Bajki
J. Słowacki. Balladyna
S. Žeromski. Syzyfowe prace. Wierna rzeka
Biblia
Homer. Iliada
Bogurodzica
Legenda o sw. Aleksym
Gall Anonim. Kroniki
Słota. O zachowaniu się przy stole
M. Rej
J. Kochanowski. Pigesni. Fraszki. Treny
P. Skarga. Kazania
J. Ch. Pasek Pamiętniki
A. Morsztyn. Wiersze
I. Krasicki. Do krola, Żona modna, Monachomachia
F. Karpiński. Bóg się rodzi
W. Syrokomla. Gawędy
J. I. Kraszewski. Stara baśń
G. Zapolska. Moralność Pani Dulskiej
M. Dąbrowska. Ludzie Stamtąd
Z. Nałkowska. Medaliony
L. Kruczkowski. Niemcy
J. Iwaszkiewicz. Ikar
O. Tokarczuk. Podróż ludzi księgi
D. Terakowska. Ta, gdzie spadają anioły
A. Stasiuk. Opowieści galicyjskie
W. Borzestowski. Nocny sprzedawca owoców

Lenkų programinė literatūra

11-12 klasės


S. Chwin. Honneman jub Dolina Radości
T. Konwicki. Bohiń
T. Konwicki. Kronika wypadków miłosnych
R. Kapuścinski. Imperium. Kirgiz wsiada na konia. Podróże z Herodem lub inne
A. Mickiewicz. Pan Tadeusz
Cz. Miłosz. Dolina Issy. Rodzinna Europa. Zniewolony umyseł
S. Mrożek. Emigranci
B. Prus. Lalka
B. Schulz. Sklepy cynamonowe
A. Stasiuk. Dukla
S. Wyspański. Wesele
S. Żeromski. Przedwiośnie, Ludzie bezdomni
Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość
M. Białoszewski. Pamiętnik z powstania warszawskiego
T. Borovski. Pożegnanie z Marią, Kamienny świat
M. Bułhakow. Mistrz Małgorzata
A. Camus. Dżuma
J. Hašek. Przygody dobrego wojaka Szwejka.
G. Herling-Grudziński. Inny świat, Wieża
H. Krall. Zdążyćprzed Panem Bogiem
N. Machiavelli. Książę
A. Mickiewicz. Dziady sz. III, sz. II, Ballady i romanse
H. Sienkiewicz. Trylogia
J. Słowacki. Kordan
Sofokles. Antygona
A. Szczypiorski. Początek
W. Szekspir. Hamlet
Ajschylos. Prometeusz skowany
Biblia, Księga Hioba
H. Balsac. Ojciec Goriot
P. Coelho. Alchemik
F. Dostojevski. Zbrodnia i kara
M. Dąbrowska. Noce i dnie
W. Gombrowicz. Ferdydurke. Trans-Atlantyk
M. Hłasko. Piękni dwudziestoletni
J. Iwaszkiewicz. Brzezina, Panny z Wilka, Kochankowie z Marony
Z. Kuncewiczowa. Cudzoziemka
S. Mrożek. Tango
Z. Nałkowska. Granica
B. Prus. Lalka
T. Różewicz. Kartoteka
W.S. Reymont Chlopi
D. Terakowska. Poczwarka
O. Tokarczuk. Prawiek i inne czasy
Poezija wspólczesnych poetów wileńskich
J. K. Kochanowski. Pieśni
E. Orzeszkowa. Nad Niemnem