Biblioteka

Bibliotekos darbo laikas:

Bibliotekos paslaugos:

  • Mokinių aprūpinimas vadovėliais

  • Grožinės literatūros išdavimas

  • Atsakymas į užklausas

  • Skaityklos paslaugos

  • Parodų organizavimas

  • Nemokamas internetas

  • Kopijavimo paslaugos

Bibliotekininkė: Kristina Taraškevič 863829402


NUORODOS

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5–8 kl. –  https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 kl. – https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19600

Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info 

Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – www.tekstai.lt

Skaitymo skatinimo programa – www.skaitymometai.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema –  https://ibiblioteka.lt

Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas –  www.epaveldas.lt

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa – www.lvb.lt

Lietuvos akademinės bibliotekos –  https://aleph.library.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas –  https://biblioteka.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai – https://vb.mab.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – www.lnb.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka – www.mab.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – www.amb.lt

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka –  https://vrscb.lt  

Švietimas

Vaikų linija. Be patyčių – www.bepatyciu.lt

Švietimo portalas emokykla – www.emokykla.lt

Nacionalinė švietimo agentūra – www.nsa.smm.lt

Brandos egzaminai: www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

PUPP: www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

NMPP: www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Nacionalinis egzaminų centras – www.egzaminai.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – www.aikos.smm.lt

Vadovėlių duomenų bazė – www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – https://smsm.lrv.lt

Teisės aktų registras – www.e-tar.lt

Vilniaus rajono savivaldybė – www.vrsa.lt/svietimas/133