Mokytojai

Eil.

Nr.

Mokytojai Kvalifikacinė kategorija Auklėjamoji klasė
1. Renata Barusevič Direktorė  
2. Justyna Franckevič Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams   
3. Katažyna Misevič Direktoriaus pavaduotoja ugdymui IG klasė
Pradinis ugdymas
4. Helena Rynkevič Mokytoja metodininkė 3 klasė
5. Justyna Mialdun Mokytoja 1 klasė
6. Halina Buber -Liachovič Mokytoja 2 klasė
7. Gražina Klimaševska Mokytoja(vaiko priežiūros atostogose)  
Dorinis ugdymas (tikyba)
8. Anželika Kačkan Vyresn. mokytoja  
9. Ana Gulbicka Mokytoja  
       
Lietuvių kalba ir literatūra
10 . Virgilija  Stonytė                      Mokytoja ekspertė  
11. Kristina Užubalytė-Lapinskienė Vyresn. mokytoja  
12. Regina Sudnikevič Vyresn. mokytoja 8  klasė
Gimtoji kalba (lenkų)
13. Ana  Burbo  Mokytoja metodininkė 6 klasė
14. Halina Šturo Mokytoja metodininkė IVG klasė
Užsienio kalba (anglų)
15. Eleonora Mašaro Vyresn. mokytoja  7 klasė
16. Lilija Zagurskienė Vyresn. mokytoja  
Užsienio kalba (rusų)
17. Irena Lavrinovič Vyresn. mokytoja  
18. Augustyna Jakubovskaja Mokytoja  
Matematika
19. Katažyna Misevič Vyresn. mokytoja  
20. Mečislav Podleckij Mokytojas  
21. Elžbieta Galinskaja Vyresn. mokytoja  
Fizika
22. Elžbieta Galinskaja Vyresn. mokytoja  
Informacinės technologijos
23. Mečislav Podleckij Vyresn. mokytojas IIIG klasė
Chemija
24. Anna Barbara Tondrik Vyresn. mokytoja  
Biologija
25. Jolanta  Maceikianec Vyresn. mokytoja  5 klasė
Geografija
26. Jolanta  Maceikianec Mokytoja  
Istorija
27. Albert Volk Vyresn. mokytojas  
Pilietiškumo ugdymas
28. Albert Volk Mokytojas  
Technologijos
29. Kristina Tankeliun Vyresn. mokytoja  
30. Jelena Palevič Vyresn. mokytoja  
Ekonomika
31. Augustyna Jakubovskaja Mokytoja  
Žmogaus sauga
32. Augustyna Jakubovskaja Mokytoja  
Dailė
33. Jelena Palevič Vyresn. mokytoja  
Muzika
34. Irena Lišilenko Vyresn. mokytoja  
35. Lucina Volk Mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)  
Kūno kultūra
36. Artur Potkin Mokytojas  
37. Eduard Špakov Vyresn. mokytoja  IIG klasė