Mokiniams

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-2229 patvirtintu nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, 2022 m. balandžio 1 d. – gegužės 4 d. gimnazijoje organizuojami 4, 6 ir 8 klasių mokinių NMPP.

Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 patvirtintu pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, 2022 m. gegužės 10-17 d. gimnazijoje organizuojamas IIG klasės mokinių PUPP.

Daugiauinformacijosgaliterastičia: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

Egzaminai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 patvirtintu brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, organizuojami valstybiniai brandos egzaminai (VBE) ir mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas (MBE) Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

Ugdymo proceso organizavimas

2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

2021–2022 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠTIS IR VYKDYMO BŪDAI

Korona stop : https://koronastop.lrv.lt/

PRIEŠ DEŠIMTOKŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMĄ – KAS NAUJO IR KĄ SVARBU ŽINOTI ŠIAIS METAIS

PUPP-atmintine

Atsižvelgiant į šalies epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus gimnazijoje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, todėl mokiniams ugdymo proceso metu  griežtai draudžiama išeiti už gimnazijos teritorijos ribų, o pašaliniams asmenims, nesusijusiems su ugdymo procesu gimnazijoje lankytis draudžiama.

Dėl uniformos

Kaip pasiruošti egzaminams?

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS