Darbo taryba

Pirmininkė – Ana Burbo, lenkų kalbos mokytoja metodininkė

Sekretorė – Regina Sudnikevič, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Nariai:

Irena Grablevska

Darbo tarybos reglamentas