Komisja dobra dziecka

Przewodnicząca – Anżeła Petkunienė, wicedyrektor do spraw nauczania

Zastępca – Alona Stachnowicz, pedagog socjalny

Sekretarz –  Jolanta Maciejkianiec, starszy nauczyciel biologii i nauczyciel geografii

Członkowie:

  • Mieczysław Podleckij, nauczyciel informatyki i matematyki
  • Bożena Ragelienė, psycholog
  • Anna Burbo, logopeda