Komisja dobra dziecka

Przewodnicząca – Bożena Ragelienė, psycholog

Zastępca – Anna Burbo, logopeda

Sekretarz – Jolanta Maciejkianiec, starszy nauczyciel biologii

Członkowie:

  • Mieczysław Podleckij, starszy nauczyciel informatyki
  • Lucyna Wołk, nauczyciel muzyki
  • Maria Borysewicz, starszy organizator socjalny w starostwie ławaryskim