Vizija, misija, filosofija

Vizija

Atvira naujovėms, atsakingai priimanti gyvenimo iššūkius gimnaziją, teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, kurioje kiekvienas, mokydamasis pagal savo jėgas, gebėjimus ir polinkius, patirdamas mokymosi džiaugsmą, išsiugdo polinkį mokytis visą gyvenimą, įgyja šiuolaikinę kompetenciją, leidžiančią jam pasiekti jo gyvenime užsibrėžtų tikslų ir pasiekti aukštesnę nei turėtą gyvenimo kokybę.

Misija

Vilniaus r. Lavoriškių vidurinė mokykla atvira ir aktyvi švietimo institucija, kuri:

  • teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą lenkų mokomąją kalba;
  • ugdo laisvą, kūrybingą, kritiškai mąstančią, besivadovaujančią bendražmogiškomis, pilietinėmis ir tautinėmis vertybėmis asmenybę;
  • ruošia jaunimą gyventi besikeičiančioje visuomenėje, gebantį savarankiškai priimti sprendimus ir aktyviai veikti šiuolaikinėje konkurencingoje visuomenėje, turint nuostatą mokytis visą gyvenimą.

Picture 477

Filosofija

„Ugdymas turėtų būti toks, kad mokiniai jį laikytų vertinga dovana, o ne sunkia pareiga“.

Albertas Einšteinas