Vaiko gerovės komisija

  • Pirmininkė – Eleonora Mašaro, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
  • Pirmininkės pavaduotoja – Ana Burbo, logopedė
  • Sekretorė – Jolanta Maceikianec, biologijos vyresnioji mokytoja

Nariai:

  • Lina Branicka, socialinė pedagogė
  • Mečislav Podleckij, informacinių technologijų vyresnysis mokytojas, IIIG klasės vadovas
  • Eduard Špakov, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas, IIG klasės vadovas
  • Katažyna Misevič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IG klasės vadovė

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/644dc420d56611eaabd5b5599dd4eebe).