Pradinio ugdymo metodinė grupė

Pirmininkė – Helena Rynkevič, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Sekretorė – Veronika Uždalevič,  pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Nariai:

  • Gražina Klimaševska, pradinio ugdymo mokytoja