Metodinė taryba

Pirmininkė – Katažyna Misevič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sekretorė – Regina Sudnikevič, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

Nariai:

  • Helena Rynkevič, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
  • Jolanta Maceikianiec, biologijos vyresnioji mokytoja
  • Eleonora Mašaro, anglų kalbos vyresnioji mokytoja