Vidurinis ugdymas

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO MOKYKLOJE TVARKA

Pamokų paskirstymas IIIG – IVG klasėse Vidurinis ugdymas

DALYKO, KURSO, DALYKO MODULIO, MOKĖJIMO LYGIO KEITIMO TVARKA