Mokyklos istorija

Oficiali mokyklos Lavoriškėse veiklos pradžia — 1899 metai (Istorinis šaltinis: 1904 m. „Отчетные ведомости о начальных училищах Виленского уезда за 1904 год ”, Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA F.568 Ap.1 b. 1412, (61-63 a. pus.)). Nuo 1899 metų mokykla Lavoriškėse  įgijo liaudies mokyklos statusą. Lavoriškių  liaudies mokyklos apylinkėse buvo 28 kaimai. Šių kaimų gyventojų vaikai ir lankė liaudies mokyklą. Iš pradžių mokykla buvo įsikūrusi Mickūnų seniūnijos valdžios išnuomotame pastate. Pirmasis  mokytojas, paminėtas istoriniuose šaltiniuose-GžegožoJurčik  sūnus Jan, dirbęs mokykloje nuo 1899 metų rugsėjo  1 dienos.  Kadangi dauguma mokinių išpažino Romos katalikų tikėjimą, tai tikybą mokykloje dėstė kunigai Josif Mironas ir Vladimiež Markievič. Anuomet Lavoriškių liaudies mokykloje dėstyta rusų kalba.

1901 metais mokyklai priklausančiose žemėse (300 kvadratinių pėdų) iškilo naujas, valstybės bei vietos gyventojų lėšomis įsteigtas pastatas. Pastatą sudarė penkios patalpos. Vienoje patalpoje įsikūrė mokytojų kambarys, antrojoje įrengtas miegamasis vaikams, dėl nepalankių sąlygų nakvojusiems mokykloje. Kitose patalpose vyko ugdymas bei buvo mokyklos inventoriaus sandėlis. Mokslo metai mokykloje prasidėdavo lapkričio pradžioje, baigdavosi balandžio pabaigoje.

1919 metais įsteigta  Viešoji visuotinė Lavoriškių  mokykla, kurioje ugdymas vyko lenkų kalba.  Iš pradžių mokykla buvo dvimetė, vėliau — keturmetė. Nuo 1932 metų mokykloje veikė trys klasės. Tuo laikotarpiu  3-4 klasėse mokėsi 12 mokinių, o 1-2 – 23 mokiniai. 1927-1939 metais mokykla plėtėsi, joje buvo jau 5  klasės. 1928 metais Lavoriškių mokykloje mokėsi 116 mokinių.

1937 metais iškilo naujas medinis mokyklos pastatas, kuriame iki šiol tebevyksta ugdymas.

1937 metų lapkričio 15 dieną  Viešoji visuomeninė keturių klasių Lavoriškių  mokykla reorganizuota į viešąją II pakopos mokyklą.  Iki 1938 metų vaikų, besimokančių Lavoriškėse, tėvai rašė prašymus reorganizuoti mokyklą į septynmetę (III pakopos) mokyklą. Nors Švietimo ministerijos atstovai rėmė šią idėją, bet dėl prasidėjusio karo jos įgyvendinti nepavyko.

1944 metais mokykla buvo keturmetė, bet tėvų  komiteto pastangų dėka 1948 metais tapo septynmete.

Vadovaujantis Naujosios Vilnios rajono darbininkų deputatų Tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 222 „Dėl Rukainių ir Lavoriškių septynmečių mokyklų reorganizavimo į vidurines mokyklas“, 1955 m. balandžio 28 d. buvo įsteigta vidurinė mokykla.

1958 metais pirmajai vienuoliktokų laidai, baigusiai Lavoriškių  vidurinę mokyklą, įteikti brandos atestatai.

1962 metais šalia senojo mokyklos pastato iškilo keturių  klasių priestatas ir koridorius. 1965-1967 metais pastatytas internatas, įrengti bufetas, virtuvė, sporto salė.

1999 metais Vilniaus rajono savivaldybės pastangų dėka, greta senosios medinės mokyklos iškilo mūrinis  priestatas (septynios klasės, biblioteka, valgykla, sporto salė).

2014 metais mokykla išleido jubiliejinę 50 abiturientų laidą.

2015 m. balandžio 24 d. Vilniaus r. Lavoriškių vidurinė mokykla gavo gimnazijos statusą.

2016 m. balandžio 27 d. vyko iškilminga Vilniaus r. Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos inauguracija.

Nuotraukoje: Anna ir Konstacja Zacharzevska, dirbo Lavoriškėse nuo 1927 iki 1935m.

Senasis mokyklos pastatas, vėliau jame gyveno ūkininko Sinkevič šeima.